#hot16challenge2
  Nasze przedszkole przył±czyło się do drugiej edycji rapowanej akcji #hot16challenge2. Do nagrania oraz zasilenia konta www.siepomaga.pl zaangażowali się wszyscy pracownicy PM2. Dziękujemy za nominację Pani Jolancie Karpiuk – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie. Zarówno nominowani jak i fani mog± wpłacać pieni±dze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem. PM2 POMAGA I TY TEŻ MOŻESZ POMÓC JEŚLI CHCESZ!!! Zbiórka dostępna jest pod adresem: http://siepomaga.pl/hot16challenge Całą akcję można śledzić na stronie http://hot16challenge.network Nagranie i montaż filmu: Magda Lewandowska - Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie Słowa: Marzena Sugier i Magda Lewandowska - Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie Realizacja dźwięku: Marek Drejewicz – Włodawski Dom Kultury Muzyka **FREE** Reggae Instrumental Beat 2020 >RISE UP RIDDIM< by SoulFyah Productions https://www.youtube.com/watch?v=7RYAh... Nasze nominacje to: 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie 2. London Centre of English Rob Lewis Włodawa
https://www.youtube.com/watch?v=NqdYfxZdLtg&feature=em-lsp

Galeria zdjęć
POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA
  Pożegnanie wychowanków z nasz± placówk± odbyło się w pi±tek 26 czerwca 2020 r. Dwie grupy najstarszych przedszkolaków opuściło nasz± placówkę. Niestety w zwi±zku z sytuacj± epidemiczn± nie mogliśmy zorganizować wspólnego pożegnania przedszkola. Na spotkania zostały zaproszone dzieci z grup "Żabki" i "Smerfy" wraz z jednym opiekunem w odstępach czasowych i z podziałem liczebnym. Ze względu na obowiązuj±c± nas procedurę oraz wytyczne GIS i MZ spotkania miały miejsce w ogrodzie przedszkolnym. Rodzice zostali poproszeni o zachowanie dystansu społecznego i wyjaśnienie dzieciom konieczno¶ści jego zachowania. Uczucia smutku z powodu pożegnania z kolegami i koleżankami oraz wychowawczyniami mieszały się z uczuciem radości z powodu pierwszego wspólnego spotkania poza wirtualn± rzeczywistości±. Dzieci otrzymały okolicznościowe pożegnalne dyplomy, nagrodę ufundowan± przez Radę Rodziców oraz indywidualne nagrody za udział w zdalnym konkursie plastycznym "Moja okolica mnie zachwyca" oraz akcji "Strażak - mój bohater". Te osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu będ± mogły odebrać przygotowane niespodzianki w dowolnym czasie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.(dk)

Galeria zdjęć
PRACOWNICY PM 2 DZIECIOM
  Zazwyczaj koniec czerwca kojarzy się, także w placówkach przedszkolnych, z zakończeniem roku i pożegnaniem większości dzieci przed dyżurem wakacyjnym. S± wtedy organizowane pożegnalne występy przedszkolaków, s± nagrody, dyplomy i podziękowania we wszystkich grupach wiekowych. Jednak obecny rok, nie maj±cy precedensu w historii szkolnictwa, zniweczył wszystkie plany pedagogów zwi±zane z pożegnaniem wychowanków przedszkoli. Od marca dzieci miały tylko wirtualny kontakt ze swoimi wychowawczyniami podczas zdalnego kształcenia. Okazało się wtedy, że dzieci bardzo tęskni± za przedszkolem, rówie¶nikami i za swoimi paniami. W tym roku, by zminimalizować tę tęsknotę, wszyscy pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie postanowili nagrać dzieciom występ artystyczny i wcielili się w role bohaterów wiersza Juliana Tuwima "Rzepka". Efekty tych występów dzieci mogły ogl±dać online. Absolwentom z grupy "Smerfy" i "Żabki" do nagrania doł±czono prezentację fotograficzn± z całego okresu ich pobytu w przedszkolu. Była to duża niespodzianka, bo podziękowaniom nie było końca.
Nagranie dla wszystkich grup: https://www.youtube.com/watch?v=5EHLHetaAtA&feature=youtu.be
Smerfy: https://www.youtube.com/watch?v=We2OSUZnUUY
Żabki: https://www.youtube.com/watch?v=hlhWAvi5p0o&feature=youtu.be

Galeria zdjęć
FUNKCJONARIUSZE ZK PRZEDSZKOLAKOM
  W ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" Zakład Karny we Włodawie wraz z Zarządem Terenowym NSZFiPW we Włodawie i kołem PZW "SIEJA" Włodawa zorganizował zbiórkę środków pieniężnych na rzecz naszego przedszkola. Wspólnymi siłami udało się zebrać kwotę ponad tysiąca zł. Za powyższą sumę zakupiono najważniejsze środki ochrony do walki z koronawirusem tj. płyny do dezynfekcji, mydła antybakteryjne, przyłbice, opryskiwacz do dezynfekcji powierzchni z kompletem tabletek dezynfekujących. Artykuły zostały przekazane do dyspozycji Pani Danucie Kloc - dyrektor przedszkola. Po otwarciu naszej placówki jesteśmy zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Wytycznych przeciwepidemicznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Sprzęt i środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej przekazane nam przez funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego we Włodawie są dla nas ogromnym wsparciem, przede wszystkim z powodu konieczności zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz ze względów finansowych. Nasi wychowankowie są przeszczęśliwi, gdyż dzięki wspaniałej akcji funkcjonariuszy więziennictwa mamy obecnie możliwości do codziennej dezynfekcji nie tylko naszej placówki, ale również placu zabaw, z którego nareszcie mogą korzystać dzieci - dodaje dyrektor Danuta Kloc.

Galeria zdjęć
MOJA OKOLICA MNIE ZACHWYCA - zdalny konkurs plastyczny
  W ramach "edukacji zdalnej" w naszym przedszkolu zorganizowano konkurs plastyczny, którego celem było promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych najbliższej okolicy. Głównym zadaniem podejmowanej w przedszkolu edukacji regionalnej jest ułatwienie wychowankom odkrywania własnej tożsamości kulturowej i przynależności do społeczeństwa. W maju nasze przedszkolaki poznawały, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, swój kraj oraz miejscowość, w której mieszkają i jej okolice. Poprzez różnego rodzaju aktywności poszerzały wiedzę na temat Małej Ojczyzny, kreując jej wizerunek w swojej dziecięcej wyobraźni. Laureatami konkursu zostali: Błażej Bedenak, Julia Faderewska, Iga Orzechowska, Antoni Łotysz, Aleksander Szwalikowski, Iga Bukacka, Nikola Chmiel i Lena Grabowska. Wszystkim gratulujemy talentu plastycznego oraz oryginalnego pomysłu na promocję Włodawy i okolic. Konkurs zorganizowała pani Dorota Winiarczyk.

Galeria zdjęć
#ResortSprawiedliwościPomaga#
  W związku z przygotowaniami do otwarcia włodawskich placówek przedszkolnych przygotowujemy się do wdrożenia wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Duże wsparcie w zabezpieczeniu indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników oraz w zapewnieniu środków higienicznych i płynów dezynfekujących, potrzebnych do bieżącego funkcjonowania placówki w okresie pandemii, organizuje Burmistrz Włodawy Pan Wiesław Muszyński. Dodatkowo w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga#, dzięki Dyrektorowi Zakładu Karnego we Włodawie ppłk Jackowi Sankowskiemu, nasza placówka otrzymała od wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego 200 sztuk maseczek. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w naszym przedszkolu. Obecna sytuacja zmieniła życie nas wszystkich, jednak kluczową kwestią jest zapewnienie bezpiecznej opieki nad dziećmi rodziców, którzy nie są w stanie zająć się nimi w warunkach domowych, bo pracują lub muszą wrócić do pracy.

Galeria zdjęć
Międzynarodowy Dzień Strażaka zdalnie
  4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji nasi wychowankowie, chcąc okazać wdzięczność za podejmowany trud włodawskim funkcjonariuszom straży pożarnej i strażakom ochotnikom, wzięli udział w przedszkolnej akcji "Strażak- mój bohater". W związku z zaistniałą sytuacją nie było możliwości na osobiste złożenie życzeń, dlatego dzieci okazały zaangażowanie zdalnie. Po skorzystaniu z wirtualnej wycieczki do placówki włodawskiej komendy przedszkolaki stworzyły i z pomocą rodziców przekazały pocztą elektroniczną piękne prace plastyczne pt. "Strażak-mój bohater", które zostały wykorzystane do stworzenia prezentacji multimedialnej i przekazane pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. Dzieci wykazały się ogromną pomysłowością i wrażliwością artystyczną. Głównym celem akcji zainicjowanej przez Panie: Agnieszkę Śpiewak i Sylwię Szkotek, było popularyzowanie wśród wychowanków wiedzy na temat pracy strażaka, budowanie szacunku do tego zawodu oraz utrwalenie wiadomości z zakresu bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia. W załączeniu link do prezentacji oraz zdjęcia prac dzieci. https://www.canva.com/design/DAD7fceK1wk/8Ttg5kpqRIiJdR8zpl3A0Q/view#1

Galeria zdjęć
Zdalny konkurs fotograficzny "EKO - przedszkolaki"
  W ramach "kształcenia zdalnego", oferujemy naszym wychowankom wiele różnorodnych aktywności, wspierających ich wszechstronny rozwój i umożliwiających rozwijanie pasji oraz zainteresowań. Nawiązując do obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi, realizowana była tematyka ekologiczna w oparciu o założenia ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Kubusiowi Przyjaciele Natury", której celem było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Poprzez szereg różnych zdalnych działań, przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę na temat ekologii, jak również zwiększyły swoją świadomość, dotyczącą wspólnego dbania o środowisko. Podsumowaniem tygodniowej tematyki ekologicznej był udział dzieci w konkursie fotograficznym ,,EKO- przedszkolaki", którego celem było promowanie postaw proekologicznych poprzez podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy wykazali się kreatywnością w promowaniu działań proekologicznych, zostaną nagrodzeni. Konkurs zorganizowały Panie: Dorota Winiarczyk i Sylwia Szkotek.

Galeria zdjęć
Konkurs plastyczny #ZOSTAŃ W DOMU# - jak ciekawie i kreatywnie spędzić czas?
  W związku z zagrożeniem epidemicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od połowy marca wszystkie przedszkolaki pozostają w domu. Nauczyciele i specjaliści dokładają wszelkich starań, aby ułatwić dzieciom i rodzicom tę trudną sytuację, proponując wiele aktywności wspierających wszechstronny rozwój przedszkolaków. Fotorelacje, które docierają do przedszkola świadczą o tym, że dzieci są bardzo pomysłowe i kreatywnie spędzają czas w domu, łącząc naukę i zabawę. W ramach medialnej akcji #Zostań w domu - chroń życie# - w formie zdalnej - zorganizowany został konkurs plastyczny "#ZOSTAŃ W DOMU# - jak ciekawie i kreatywnie spędzić czas?". Nadesłane prace konkursowe świadczą o tym, że dzieci mają wiele pomysłów na "walkę z nudą", a tęsknotę za kolegami i koleżankami oraz swoimi nauczycielkami starają się zminimalizować, ucząc się i bawiąc jednocześnie. Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i prezentujemy ich prace. Konkurs został zorganizowany przez Panie: Dorotę Winiarczyk i Sylwię Szkotek.

Galeria zdjęć
NASZE PRZEDSZKOLAKI NIE DAJĄ SIĘ WIRUSOWI I DO PRACY SĄ GOTOWI!
  Z powodu pandemii koronawirusa - zgodnie z rozporządzeniem MEN - realizujemy nasze zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym, na naszej stronie internetowej, zamieszczamy przygotowane w formie elektronicznej przez nauczycielki i naszych specjalistów materiały edukacyjne dla dzieci, z których nasi wychowankowie mogą korzystać w domu. Nasz kontakt z dziećmi i ich rodzicami odbywa się także poprzez rozmowy telefoniczne, portale społecznościowe oraz pocztę elektroniczną. Ze względu na wiek dzieci nieodzowną pomoc w zdalnym kształceniu stanowią rodzice. Bardzo dziękujemy za ich zaangażowanie i pomoc w realizacji podstawy programowej. W galerii zdjęć można obejrzeć relacje fotograficzne z domowego kształcenia przesłane nam przez rodziców. Zapraszamy!(dk)

Galeria zdjęć
DRODZY RODZICE NASZYCH WYCHOWANKÓW!
  Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na naszej stronie internetowej (w zakładce "ogłoszenia") będziemy zamieszczać w postaci elektronicznej przygotowane przez nauczycielki i naszych specjalistów materiały edukacyjne dla dzieci z podziałem na poszczególne oddziałały, z których nasi wychowankowie i ich rodzice mogą korzystać w domu. Czekamy na Państwa sugestie i uwagi, dotyczące tej formy kontaktu.

Galeria zdjęć
DZIEŃ MATEMATYKI
  11.03.2020 r., tuż przed czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówki, w naszym przedszkolu świętowaliśmy Dzień Matematyki. Z tej okazji Panie Dorota Winiarczyk oraz Agnieszka Śpiewak przygotowały dzieciom wyjątkowe, matematyczne zajęcia. Młodsze przedszkolaki klasyfikowały przedmioty, rozpoznawały figury geometryczne, bawiły się liczmanami. Dzieci ze starszych grup szeregowały elementy, rozpoznawały cyfry, bawiły się kodowaniem, grając w grę "4 kubeczki" oraz układały sudoku. Celem zajęć było pokazanie, że matematyka to nie tylko zadania do wykonania, ale też świetna i twórcza zabawa. (aś, dw)

Galeria zdjęć
Dbamy o zdrowie.
  Przedwiośnie to czas, kiedy nasz organizm szczególnie narażony jest na różnego rodzaju infekcje. Zmienna pogoda i wahania temperatury sprzyjają rozwojowi wielu chorób. Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w naszym życiu, dlatego przykładamy wszelkich starań, aby przedszkolaki, kształtując właściwe nawyki higieniczne, świadomie dbały o dobre samopoczucie. W celu zwiększenia wiedzy dzieci dotyczącej profilaktyki zdrowotnej 6 marca w przedszkolu zorganizowano spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Włodawie pt. "Dbamy o zdrowie". Pani Agnieszka Filipek, która chętnie przyjęła nasze zaproszenie, przeprowadziła profilaktyczną pogadankę dla dzieci, dotyczącą podstawowych zasad higieny osobistej. Przedszkolaki dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa czyhają na ludzi w sezonie wiosennym i jak postępować, aby uniknąć zachorowania. Pracownicy i wychowankowie zostali również przeszkoleni w zakresie prawidłowego mycia rąk w celu m.in. ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem koronawirusem. Mamie Antka dziękujemy za miłą wizytę w przedszkolu, która z pewnością wzbogaciła naszą wiedzę na temat tego jak postępować, aby nie zachorować. Spotkanie zorganizowała Pani Dorota Winiarczyk. (dw)

Galeria zdjęć
PRZEDSZKOLNY TURNIEJ LOGOPEDYCZNY
  6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest "Europejski Dzień Logopedy". Z tej okazji zorganizowaliśmy "Przedszkolny Turniej Logopedyczny". Dzieci dowiedziały się, jaka jest rola logopedy w przedszkolu, na co należy zwrócić uwagę, aby pięknie mówić. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowanych zadaniach. Wiele ciekawych, kolorowych i smacznych pomocy dydaktycznych, jakie zostały przygotowane podniosły dodatkowo poziom atrakcyjności turnieju. Jego celem było usprawnienie aparatu artykulacyjnego dzieci poprzez liczne ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, służące wydłużaniu fazy wydechowej, kształcenie umiejętności dłuższych wypowiedzi oraz pokazanie dzieciom, że ćwiczenia logopedyczne mogą być atrakcyjne. Turniej przeprowadziła Pani Agnieszka Śpiewak.(aś)

Galeria zdjęć
Fun Floor - interaktywna nauka i zabawa przedszkolaków
  Nie lada atrakcją była interaktywna zabawa przedszkolaków z wykorzystaniem podłogi interaktywnej. Zajęcia z "Fun Floor" to doskonały pomysł nie tylko na rozrywkę ale i edukację. Zastosowanie nowoczesnego urządzenia z szeroką ofertą różnorodnych gier i zabaw wspomaga ćwiczenie pamięci, ulepsza umiejętność postrzegania, rozwija wyobraźnię oraz sprawność fizyczną dzieci. Atrakcyjne połączenie zabawy z nauką korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój dziecka. Nowoczesne urządzenie zakupione dzięki współpracy z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym posiadającym status organizacji pożytku publicznego i środkom przekazywanym stowarzyszeniu w ramach 1% podatku przez rodziców, pracowników i sympatyków naszego przedszkola sprawiło, że każdego dnia przedszkolaki mogą łączyć przyjemne z pożytecznym przyswajając wiedzę a jednocześnie świetnie się bawiąc.(dw)

Galeria zdjęć
BAL KARNAWAŁOWY
  21 lutego w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy, którego tematem przewodnim była "Wesoła zabawa wśród klownów". Dla wszystkich przedszkolaków jest to dzień niezwykły, często długo wyczekiwany, dostarczający dzieciom wielu przeżyć i radości. Od rana w przedszkolu królowały bajkowe postacie. Dzieci świetnie bawiły się wspólnie ze swoimi paniami, które próbowały dorównać swoim wychowankom w pomysłowych strojach. Do tańca i zabawy porwały nas wodzirejki - panie Agnieszka Śpiewak i Magda Lewandowska. Ależ to był piękny i magiczny bal! Wszyscy bawili się wesoło, a uśmiech nie znikał z twarzy dzieci mimo zmęczenia. Wspólna zabawa przyniosła naszym wychowankom wiele radości i pozwoliła wszystkim na spędzenie czasu w miłej atmosferze. Najlepszym podsumowaniem balu była radość i zadowolenie dzieci. (aś,bg)

Galeria zdjęć
Przedszkolaki w kinie
  20 lutego nasi wychowankowie wybrali się do kina na film animowany pt. "Śnieżka i Fantastyczna Siódemka". Znana wszystkim bajka w nowej odsłonie jest przede wszystkim wielką lekcją akceptacji samego siebie i innych. Niezwykle ciekawe i emocjonujące przygody Śnieżki oraz siedmiu krasnali pokazują, że prawdziwą wartością w życiu nie jest przemijająca uroda, lecz nasze wewnętrzne piękno, a to co najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Oprócz pięknego morału maluchy miały okazję po raz kolejny przypomnieć sobie zasady zachowania panujące w miejscu publicznym, jakim jest kino. Przedszkolaki spisały się na medal i z uśmiechami na twarzach wróciły do przedszkola.(ss)

Galeria zdjęć
Zumba Kids
  Wychowanie przez sztukę wspomaga proces wychowawczy, pobudza wyobraźnię, daje możliwości poszukiwania własnych dróg twórczych i kreuje osobowość dziecka. Aktywność wyrażana przez taniec pozwala zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, daje satysfakcję i poczucie spełnienia. W trosce o harmonijny rozwój dziecka 19 lutego w przedszkolu zostały zorganizowane zajęcia "Zumba Kids", które przeprowadziła Pani Anna Martyniuk. W rytm gorących przebojów Latino, mali tancerze uczyli się prostych układów choreograficznych, dając wyraz dziecięcej ekspresji i kształtując jednocześnie estetykę ruchu. Połączenie ćwiczeń muzyczno- ruchowych z bogatą wiedzą na temat zdrowego stylu życia z pewnością zwiększyło świadomość przedszkolaków dotyczącą konieczności dbania o sprawność fizyczną i zdrowie. Serdecznie dziękujemy mamie naszych wychowanek- Kai i Mai za oryginalne ukazanie muzyki i tańca jako ciekawej formy aktywności ruchowej stymulującej wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia zorganizowały Panie: Dorota Winiarczyk i Sylwia Szkotek.(dw)

Galeria zdjęć
"Mała książka - wielki człowiek" - spotkanie z Panią Bibliotekarką.
  O tym, jak ważna jest rola książki w życiu człowieka nasze przedszkolaki dowiadują się podczas cyklicznych spotkań z Panią Małgorzatą Topolską z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Pani Małgorzata rozpoczęła zajęcia od zachęcenia do udziału w projekcie "Mała książka - wielki człowiek" realizowanym pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem spotkania było zaszczepienie w dzieciach miłości do książek, korzystania z nich i czytania. Książki rozwijają umysł i emocje dziecka, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Z okazji zbliżających się Walentynek Pani Małgosia zaprosiła nas w podróż po literaturze z wątkiem miłości i bliskości, czytając dzieciom bajkę pt. "O wilku, który chciał się zakochać" Orianne Lallemanol oraz przedstawiła teatrzyk obrazkowy Kamishibai pt. "Zakochani". Wspólna lektura była nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz dobrych relacji w grupie. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach, które dostarczyły im wielu wrażeń. Poznały tradycje tego święta oraz dostrzegały, nazywały i okazywały emocje. Na zakończenie spotkania dzieci wykonały "walentynki".(ał)

Galeria zdjęć
Żabki uwielbiają występy
  "Babcia i Dziadek z czasów PRL" - Żabki zaprosiły wszystkie grupy przedszkolne oraz grupę 0 ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie do poznania historii Babci i Dziadka z czasów PRL-u. Jest nam niezmiernie miło, iż mogliśmy przedstawić naszym koleżankom i kolegom tę piękną historię. Dziękujemy za przybycie :)(aś)

Galeria zdjęć
Dzień kota w grupie Żabki
  W poniedziałek- 17 lutego dzieci z grupy Żabki obchodziły nietypowe święto - Światowy Dzień Kota. Z tej okazji nasze zaproszenie przyjęła Pani Monika Skibińska i jej puchaty przyjaciel Harry. Dzieci oglądały ilustracje przedstawiające różne koty, zapoznawały się z obyczajami oraz sposobami pielęgnacji. Pani Monika pokazała jakie są ulubione kocie zabawy. Podczas tych wesołych zabaw nie zapomnieliśmy, że jednym z celów tego święta było podkreślenie znaczenia roli kotów w życiu człowieka oraz uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt. Serdecznie dziękujemy Pani Monice i Harremu za odwiedziny i zapraszamy ponownie. (ał)

Galeria zdjęć
Walentynki
  "W dniu Św. Walentego nic nie może stać się złego. Nikt nie może się dziś złościć, bo to przecież Dzień Miłości". Tak 14 lutego nasze przedszkolaki rozpoczęły dzień Św. Walentego, czyli popularne "walentynki", dlatego w tym wyjątkowym dniu często dawały dowody swojej sympatii zarówno koleżankom i kolegom z grupy, jak i swoim Paniom:-) Oczywiście królował kolor czerwony. Dzieci dowiedziały się także skąd wzięło się to święto i w jaki sposób można okazać komuś, że jest nam bliski. Wykonywały też samodzielnie kartki walentynkowe, aby obdarować nimi innych. Później przyszedł czas na wspólny słodki poczęstunek i walentynkową grę interaktywną. Grupowe Walentynki stały się okazją do przypomnienia dzieciom, że w życiu ważne są miłość i przyjaźń, a uczucia te należy okazywać każdego dnia, nie tylko od święta.(dw)

Galeria zdjęć
Valentine's Day
  Roses are red Violets are blue Sending hugs and kisses Because I LOVE YOU Dnia 13.02.2020 na zajęcia języka angielskiego przyleciał Little Cupid, którego znakiem rozpoznawczym był unoszący się w powietrzu serduszkowy balonik. W ramach zapoznania z kulturą krajów anglojęzycznych dzieci uczyły się słówek związanych z Walentynkami (heart, hug, kiss, love), wykonały walentynkowe zadania ruchowe oraz ułożyły walentynkowe memory. Oczywiście nie mogło zabraknąć szaleństw przy muzyce, zaśpiewaliśmy i zatańczyliśmy serduszkowe piosenki: "Valentines are made to share" i "Valentine Chicka Boom Song". Przedszkolaki zgodnie stwierdziły, że warto okazywać sympatię i miłość bliskim osobom, nie tylko w Walentynki. HAPPY VALENTINE'S DAY! (il)

Galeria zdjęć
Misie - Misiom
  Nieocenioną rolę w kształtowaniu młodego człowieka pełni literatura. Kontakt z książką ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka, pozwala mu rozwijać wyobraźnię, wzbogacać zasób słownictwa i sferę przeżyć emocjonalnych. W grupie Misie wiele czasu poświęcamy na czytanie. W tym ważnym zadaniu wspomagają nas absolwentki naszego przedszkola, które chętnie odwiedzają naszą grupę, aby poczytać swoim młodszym kolegom. Cieszymy się, że czytelnicze spotkania służą nie tylko podtrzymaniu więzi z "byłymi Misiami", ale również kształtują przyszłego czytelnika. Dziękujemy za miłe wizyty i czekamy na kolejne.(dw)

Galeria zdjęć
Jemy zdrowo, kolorowo
  Ważnym elementem zdrowia i dobrej kondycji człowieka jest prawidłowe odżywianie. Jednym z priorytetów edukacji przedszkolnej jest ukazywanie dzieciom wartości zdrowia, jako potencjału, którym dysponują i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nie. W tym celu przedszkolaki poznają wartościowe produkty, które warto spożywać aby być silnym i zdrowym. W ramach odkrywania "zdrowych smaków" dzieci z grupy Misie poznały walory odżywcze owoców, z których samodzielnie przyrządziły pyszną sałatkę. Owocowa przygoda z pewnością przyczyniła się do kształtowania postawy prozdrowotnej u dzieci, ale również przypadła do gustu małym smakoszom i niejadkom.(dw)

Galeria zdjęć
"Czym jest przyjaźń?"
  "Czym jest przyjaźń, kto to jest przyjaciel?" - pod takim hasłem upłynął Żabkom ostatni tydzień. Podczas rozmów o przyjaźni na podstawie "Małego Księcia", którego obecnie czytamy rozpoczęła się dyskusja: co to znaczy, że ktoś staje się "nasz", jak to jest kogoś "oswoić". Podczas zajęć pojawiła się tajemnicza torba, a w niej cytryny. Co wspólnego mają przyjaźń i cytryny? Każde dziecko po wybraniu swojego owocu i zapoznaniu się z nim nadało imię i wymyśliło krótką historię o tym w jaki sposób znalazł się w naszym przedszkolu. Żabki opisywały swoje cytryny w samych superlatywach, a zapytane o to czy mają jakieś wady zgodnie przyznały, że każda z nich ma jakąś choćby małą. Najtrudniejszym zadaniem okazało się odnalezienie swojego cytrusa wśród innych niemal identycznych- każdemu się udało. Zajęcia miały na celu doskonalenie rozumienia znaczenia pojęcia "przyjaźń" i podkreślenie jej wartości w życiu człowieka.(aś)

Galeria zdjęć
Przedszkolaki dokarmiają ptaki
  Jedną z kompetencji edukacji przedszkolnej jest kształtowanie postaw proekologicznych m.in. poprzez wyrabianie właściwego stosunku do ptaków żyjących w otoczeniu dziecka. Zbliżająca się zima jest okazją do rozmowy na temat potrzeby dokarmiania ptaków. W czasie zajęć przedszkolaki dowiedziały się jak ułatwić przetrwanie zimy ptakom, które nie odlatują do ciepłych krajów. Dzieci poznały wiele ciekawostek, m.in. na temat przysmaków skrzydlatych gości odwiedzających karmniki. W ramach akcji "Przedszkolaki dokarmiają ptaki" w przedszkolu została zorganizowana zbiórka pokarmu dla ptaków, którym dzieci każdego dnia obdarzały przylatujące do przedszkolnych karmników ptaki. Akcję służącą uwrażliwieniu dzieci na potrzeby innych zorganizowała Pani Dorota Winiarczyk.(dw)

Galeria zdjęć
Kocham Babcię, kocham Dziadka - spotkanie Biedronek
  Biedronki zaprosiły do przedszkola swoje kochane Babcie i Dziadków. Dzieci przygotowały dla nich specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła się w oku. To był naprawdę wyjątkowy występ, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Po części oficjalnej dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki i laurki. Następnie niecodzienni goście zostali zaproszeni na herbatę i słodki poczęstunek. Dziękujemy !!!(ał)

Galeria zdjęć
Dzień Babci i Dziadka w grupie Smerfy
  Grupa Smerfy pięknie przygotowała uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Najpierw był wspaniały występ przedszkolaków, podczas którego mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali słowa miłości i wdzięczności kierowane pod ich adresem. Po zakończonych występach wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie wykonanymi upominkami. Na zakończenie uroczystości mali gospodarze zaprosili naszych wspaniałych gości na słodki poczęstunek, który był okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim do zacieśniania więzi rodzinnych. To były wyjątkowe chwile pełne radości, wzruszeń, uśmiechu i dumy.(dk)

Galeria zdjęć
"Historia Babci i Dziadka" w wykonaniu Żabek
  Jak się żyło w PRL-u? Babcia z torbą siatkowaną gdzieś w kolejce z tyłu stała, bo wrzucili coś do sklepu, lecz co wybrać nie wiedziała. Z okazji Dnia Babci i Dziadka Żabki przedstawiły historię romantyczną niesłychanie- jak to Dziadek poznał Babcię, co to było za spotkanie.. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie przedstawienia, a wszystkim Babciom i Dziadkom za miłą atmosferę, gromkie brawa oraz moc ciepłych słów. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.(aś)

Galeria zdjęć
Dzień Babci i Dziadka w grupie Misie
  "Moja Babcia i mój Dziadek to wspaniali są Dziadkowie"- te słowa można było usłyszeć podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się w grupie Misie. Dzieci poprzez recytację wierszy oraz wyśpiewane piosenki chciały wyrazić, jak ważne miejsce Dziadkowie zajmują w ich sercach. Misie zostały nagrodzone gromkimi brawami, a Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani zdjęciami pociech ozdobionymi własnoręcznie wykonanymi ramkami. Po części artystycznej wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Był to naprawdę wyjątkowy dzień, pełen wzruszeń, uśmiechów oraz radości. Dziękujemy serdecznie za liczne przybycie, a Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzymy samych wspaniałych chwil oraz wielu powodów do dumy z wnuków.(ss)

Galeria zdjęć
"Tydzień z Ozobotem"
  Dzięki udziałowi w Ogólnopolskim Programie "Uczymy Dzieci Programować" dzieci z grupy Żabki miały okazję poznać Zabawkę Roku 2019- Ozobota, który pozwala prowadzić zajęcia z robotyki offline używając do programowania sekwencji kolorów rysowanych markerami. Głównym celem zajęć z Ozobotem było stopniowe wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat oraz świadome i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii. Projektując trasę Ozobota dzieci ćwiczą również precyzję ruchów, motorykę małą, przez co rozwijają sprawność ruchów dłoni. Żabki były zachwycone zajęciami z wykorzystaniem Ozobota, codziennie z niecierpliwością czekały na nowe zadania.(aś)

Galeria zdjęć
MUZYCZNA PODRÓŻ W CZASIE
  Zespół Śpiewaczy "Kresowianki" ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego we Włodawie zaprezentował przedszkolakom dawne kolędy i pastorałki z okolic Podlasia oraz bożonarodzeniowe tradycje i obrzędy. Celem spotkania było zaprezentowanie naszym wychowankom bogatego dorobku kulturalnego regionu pogranicza. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały artystycznych prezentacji, w szczególności zwracając uwagę na ludowe stroje i barwne przebrania członków zespołu, a także rekwizyty kolędników. Dziękujemy członkom Zespołu "Kresowianki" za podzielenie się z nami swoją wiedzą i artystycznymi umiejętnościami oraz czas poświęcony muzycznej podróży przez dawne tradycje i obrzędy.(dk)

Galeria zdjęć
Ferie z kodowaniem
  Drugi tydzień ferii zimowych upłynął w przedszkolu pod hasłem "Kodowania dla malucha i starszaka". Zajęcia miały na celu pokazanie, iż nauka programowania nie musi być trudna, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej. Kodowanie może być świetną zabawą niezależnie od posiadanego sprzętu. Dzięki wplataniu między codzienną aktywność elementów programowania i kodowania dzieci rozwijają umiejętność logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do wyzwania, uczą się jak zgodnie pracować w zespole. Bawiąc się mają okazję rozwijać kompetencje kluczowe. Za prowadzenie zajęć odpowiedzialna była pani Agnieszka Śpiewak.(aś)

Galeria zdjęć
Urodziny Kubusia Puchatka
  Pierwszy tydzień ferii zimowych w naszym przedszkolu związany był z tematyką bajkową. W ramach popularyzacji czytelnictwa i przybliżenia dzieciom różnych utworów z kanonu literatury dziecięcej 16 stycznia 2020 r. odbyły się Urodziny Kubusia Puchatka. Głównym celem zorganizowanej przez Panie: Dorotę Winiarczyk i Bogusławę Górską przedszkolnej uroczystości było przypomnienie dzieciom zabawnych historii Kubusia Puchatka jak również integrowanie przedszkolaków ze wszystkich grup poprzez udział w różnego rodzaju zabawach, tańcach i konkurencjach. Dzieci miały też okazję do wykazania się bogatą wiedzą na temat literackiego bohatera poprzez udział w quizie o tematyce bajkowej. Ukazanie znanej postaci literackiej w sposób nietypowy i oryginalny stało się inspiracją do odkrywania kolejnych przygód książkowego bohatera. Wesołe zajęcia zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka niewątpliwie przyczyniły się do rozwoju poznawczo - emocjonalnego dzieci poprzez kontakt ze sztuką a w szczególności z literaturą dziecięcą.(dw)

Galeria zdjęć
Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantem i strażakiem
  Zgodnie z zaleceniami Lubelskiego Kuratora Oświaty nasza placówka każdego roku realizuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czasie wypoczynku. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w naszym przedszkolu zostało zorganizowane spotkanie edukacyjno - profilaktyczne z przedstawicielami służb mundurowych na temat właściwego spędzania czasu zimą. Zaproszeni goście - aspirant Dariusz Lejnert, aspirant Tomasz Prystupa i posterunkowa Agnieszka Zielińska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie oraz młodszy aspirant Artur Nielipiuk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie przedstawili przedszkolakom ewentualne zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w okresie zimowym, apelując jednocześnie o szczególną rozwagę w trakcie zabaw na śniegu i lodzie. Funkcjonariusze policji i straży pożarnej uczulili też dzieci przed niebezpieczeństwem związanym z organizowaniem zabaw w miejscach niedozwolonych i przypomnieli o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas uprawiania sportów zimowych. Przekazali również niezbędną wiedzę dotyczącą prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz sposobów wzywania i udzielania pomocy. Na zakończenie funkcjonariusze życzyli dzieciom przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku. Jesteśmy przekonani, że cenna wiedza, którą zyskali nasi wychowankowie podczas spotkania z policjantami i strażakiem, zorganizowanego przez nauczycielki - Dorotę Winiarczyk i Agnieszkę Śpiewak, zwiększy ich bezpieczeństwo podczas pobytu zimą na dworze, nie tylko w okresie ferii zimowych.(dw)

Galeria zdjęć
"Bezpieczne ferie" w grupie Żabki
  Okres ferii jest dobrym momentem, aby przypomnieć dzieciom o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Dzieci z grupy Żabki odwiedził tato Lili, który z zawodu jest strażakiem. Pan Artur wspólnie z dziećmi omówił jak być bezpiecznym podczas zabaw na lodzie, śniegu, jak bezpiecznie podróżować, a także numery alarmowe oraz zasady wzywania pomocy. Panu Arturowi dziękujemy za przeprowadzenie zajęć, a wszystkim przedszkolakom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.(aś)

Galeria zdjęć
MAGICZNA NOC Z KOLĘDĄ
  20 grudnia w sali włodawskiego kina odbył się VIII Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek pod hasłem ''Magiczna Noc z Kolędą'' organizowany przez Niepubliczne Przedszkole ''Mała Akademia''. Celem konkursu było poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych podczas prezentacji kolęd i pastorałek, a także propagowanie wspólnego muzykowania i rozbudzenie kreatywności dzieci. Nasze przedszkole reprezentowała Iga Jabłońska z utworem "Nie miały Aniołki", którą przygotowały panie Magda Lewandowska i Aleksandra Łobko. Poprzez udział w tego typu przeglądach dbamy o to, aby dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, zdolności i talentów, jak również uczyły się obycia scenicznego. Za swój występ nasza najmłodsza wychowanka otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę. Serdecznie gratulujemy naszej solistce Idze i życzymy dalszych sukcesów na wielkiej scenie.(ml)

Galeria zdjęć
"Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat... czyjś świat"
  Przedszkolaki wiedzą, że pomaganie zmienia świat na lepsze. Mimo tego, że mają kilka lat, małymi gestami starają się zwrócić uwagę na drugiego człowieka i pomóc potrzebującym. Biorąc udział w "Zakręconej akcji" w naszym przedszkolu zbieramy plastikowe nakrętki, z których dochód zostanie przeznaczony na spełnienie marzeń podopiecznych Lubelskiego hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Dzięki zaangażowaniu całych rodzin udało nam się zebrać wiele kilogramów nakrętek dzięki którym święta chorych dzieci będą choć trochę radośniejsze. Potrzebujących jest wielu, dlatego nie tylko od święta ale przez cały rok zachęcamy aby wykazać się wrażliwością i drobnymi gestami wspierać potrzebujących.(dw)

Galeria zdjęć
Pierniczkowy zawrót głowy
  Każdy z nas zna korzenny zapach pierniczków i nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia bez tradycyjnych świątecznych słodkości. Pierniczkowy zawrót głowy ogarnął również dzieci z grupy Misie. W świątecznym nastroju przedszkolaki chętnie dekorowały swoje pierniczki. Nie zabrakło również degustacji smakowitych pyszności. Świąteczna tradycja tak bardzo spodobała się dzieciom, że wraz ze swoimi rodzicami wykonały przepiękne pierniczkowe arcydzieła, które można było nabyć na kiermaszu bożonarodzeniowym. Za udział w pierniczkowym konkursie zorganizowanym przez Panią Dorotę Winiarczyk wszyscy mali mistrzowie cukiernictwa zostali nagrodzeni pamiątkowym dyplomami i słodkościami.(dw)

Galeria zdjęć
Jasełka w grupie Misie
  Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności w imieniu dyrekcji i pracowników PM2 we Włodawie naszym wychowankom i ich rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech piękne chwile Świąt Bożego Narodzenia spędzone w rodzinnym gronie przyniosą spokój i radość, a Nowy Rok obdaruje szczęściem i pomyślnością.

Galeria zdjęć
Jasełka w grupie Smerfy
  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Rodzicom wiele rodzinnego ciepła - nie tylko w Wigilię, mnóstwa czasu - na rzeczy najważniejsze, radości i sukcesów. Niech magia Świąt towarzyszy Państwu w każdym momencie nadchodzącego roku - grupa Smerfy

Galeria zdjęć
Jasełka w grupie Biedronki
  Boże Narodzenie to czas, na który wszyscy czekamy z radością. Łamiemy się opłatkiem, ubieramy choinkę, obdarowujemy się prezentami. Z racji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia , niech przy zapachu strojnej choinki upłynął piękne chwile polskiej Wigilii, ze wspólnie śpiewaną kolędą, upragnionym gościem przy stole, w kochającym rodzinnym kole. Wesołych Świąt życzą Biedronki!

Galeria zdjęć
Jasełka w grupie Żabki
  Niech czas Bożego Narodzenia nie tylko na święta nas zmienia. Niech na stałe w naszych sercach życzliwość zagości. Niech święta będą spokojne, zdrowe i pełne miłości - Żabki

Galeria zdjęć
Konkurs na najładniej udekorowaną choinkę
  16 grudnia nasze przedszkole wzięło udział w konkursie zorganizowanym pod patronatem Urzędu Miejskiego we Włodawie. Dzięki pracy dzieci i Pań powstały piekne, ekologiczne ozdoby, które zawisiliśmy na drzewku. W konkursie wzięły udział placówki oświatowe z terenu miasta Włodawa. Jury w składzie Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński oraz Panie Radne Rady Miejskiej we Włodawie Janina Klimczuk, Joanna Uryniuk, Anna Megiel po ocenieniu choinek postanowiło przyznać wszystkim placówkom pierwsze miejsce. Dziękujemy za wspólną zabawę:)

Galeria zdjęć
Poznajemy zawód górnika
  W przedszkolu mieliśmy okazję gościć górnika Pana Marka Sobieckiego wraz z córką Alicją - absolwentką naszej placówki. Nasz gość odpowiadał na liczne pytania dotyczące kopalni, sprzętu górniczego, olbrzymich koparek no i oczywiście swojego stroju. Przedszkolaki miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni. Pan Marek wytłumaczył dzieciom jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Przedszkolaki chętnie oglądały górniczy mundur oraz wysłuchały opowieści przedstawianych przez naszych gości. Oczywiście pozwolili oni dzieciom przymierzyć górnicze czako, ochronne kaski i maskę tlenową. Dzieci miały okazję zobaczyć i dotknąć dużą bryłę węgla oraz latarnie używane podczas pracy pod ziemią. Spotkanie odbyło się w ramach preorientacji zawodowej i miało na celu poszerzenie wiadomości dzieci na temat ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Tego dnia we wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się zajęcia, które przybliżyły dzieciom zawód górnika. Dziękujemy panu Markowi i Ali za poświęcony czas i zaangażowanie a z okazji święta Barbórki Górnikom życzymy wszystkiego najlepszego!

Galeria zdjęć
6 grudnia - jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie!
  Na czubku choinki gwiazda złota, niech zabłyśnie piękna, duża! By Święty Mikołaj idąc zobaczył ją aż z podwórza. Zaświecimy lampek tuzin, niech choinka pięknie świeci! Niech święty Mikołaj widzi, że czekają grzeczne dzieci. Nasze przedszkolaki jak co roku pełne emocji oczekiwały wyjątkowego gościa. A kiedy już przyszedł i wręczył prezenty odwdzięczyły się laurkami, wierszykami oraz wręczyły pyszne ciasteczka i pierniki. Za pomoc jak co roku przedszkole składa podziękowania Rodzicom oraz tacie Kornela :)

Galeria zdjęć
Santa Claus is coming...
  5 grudnia święty Mikołaj (Santa Claus) wysłał na zajęcia języka angielskiego swoich pomocników - reniferka (reindeer) i elfa (elf), żeby sprawdzili czy dzieci są gotowe na jego wizytę 6 grudnia. Dzieci zaśpiewały świąteczne piosenki, poznały nazwy elementów stroju świętego Mikołaja po angielsku, pomogły elfowi się przebrać oraz napisały list i narysowały swoje marzenia i życzenia. Pomocnicy przyczepili też na drzwiach każdej grupy mikołajkowe plakaty, żeby Mikołaj o nikim nie zapomniał.(il)

Galeria zdjęć
Warto pomagać
  Pomagając potrzebującym, pomagamy również sobie stając się lepszymi. Każdy rodzic chciałby wychować swoje dziecko na mądrego, wrażliwego człowieka. Nie można jednak zapominać, że empatii dziecko uczy się poprzez naśladownictwo. Edukacja przedszkolna podejmując trud kształtowania młodej osobowości uczy wrażliwości poprzez zwrócenie uwagi na potrzebujących. W ramach Przedszkolnego Wolontariatu nawiązaliśmy współpracę z opiekunką Szkolnego Klubu Wolontariatu przy ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie- Panią Agnieszką Czuj. 4 grudnia w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z wolontariuszkami, które przedstawiły dzieciom ideę wolontariatu i zachęciły do otwartości na drugiego człowieka. Przedszkolaki wiedząc jak ważna jest pomoc potrzebującym włączyły się w akcję "Przemarznięte cztery łapy", która poprzez zgromadzenie ciepłych kocy ułatwi przetrwanie zimy podopiecznym schroniska dla zwierząt w Chełmie. Poprzez zbiórkę pokarmu dla ptaków dzieci wsparły też akcję "Przedszkolaki dokarmiają ptaki". Organizując różnego rodzaju akcje charytatywne nasze przedszkole uczy dzieci, że wolontariat to nie tylko wsparcie finansowe, ale wykazanie się wrażliwością i empatią wobec potrzebujących. Spotkanie z wolontariuszkami zorganizowały Panie Dorota Winiarczyk i Sylwia Szkotek. (dw)

Galeria zdjęć
Andrzejkowe czary mary w grupie Misie
  29 listopada w grupie Misie obchodziliśmy Andrzejki. Przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Lejąc wosk dzieci mogły "poznać swoją przyszłość". Dzięki andrzejkowym wróżbom dowiedziały się kim będą w przyszłości i poznały imiona sowich przyszłych żon i mężów. Przedszkolaki dowiedziały się również kto pierwszy wyjdzie za mąż. Ten magiczny dzień zorganizowany przez Panią Dorotę Winiarczyk był okazją do zapoznania się z tradycją andrzejkową oraz integracji grupy.(dw)

Galeria zdjęć
W Krainie Życzliwości
  21 listopada obchodzony jest Dzień Życzliwości. Od rana w całym przedszkolu można było zauważyć kolorowe kartki z pięknymi sentencjami. Tego dnia dzieci z grupy Misie przeniosły się do Krainy Życzliwości. Świętowanie rozpoczęły od zabawy integracyjnej "Iskierka dobroci". Podając sobie magiczne serduszko starały się powiedzieć innym coś miłego. W tym dniu nie zapominały też o magicznych słowach: proszę, przepraszam, dziękuję. Swoją życzliwością i dobrym słowem podzieliły się z przedszkolakami z innych grup i uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 ofiarowując im serduszka życzliwości. Własnoręcznie wykonane kartki życzliwości trafiły też do Domu Pomocy Społecznej "Senior", Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej "Kamyk" i Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Przystań". Mamy nadzieję, że obietnica, jaką złożyły przedszkolaki bycia życzliwym będzie widoczna każdego dnia, a nie tylko od święta.(dw)

Galeria zdjęć
Dzień Pluszowego Misia na zajęciach języka angielskiego
  Na języku angielskim również świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia - Teddy Bear Day. Dzieci przedstawiły swoje misie po angielsku, grały w memory kartami z misiami, zgadywały kolory brzuszków, przeszły ścieżkę sensoryczną z folii bąbelkowej powtarzając nazwy kolorów, wykonały prace plastyczne, zaśpiewały i zatańczyły misiowe piosenki: "Teddy bear turn around", "My teddy bear" oraz "Ten in the bed".(il)

Galeria zdjęć
Dzień zdrowego śniadania w grupie Misie
  Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Edukacyjną rolą przedszkola jest przygotowanie dziecka do świadomego dbania o własne zdrowie już od najmłodszych lat. Pamiętając o tym, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem 15 listopada w grupie Misie obchodziliśmy Dzień Zdrowego Śniadania. Dzieci poznając piramidę zdrowia opracowały przepis na zdrowe śniadanie, które dostarcza energii na cały dzień. Przedszkolaki dowiedziały się skąd się bierze mleko i poznały różnego rodzaju przetwory mleczne. Wiedząc jak ważne jest spożywanie nabiału dla prawidłowego rozwoju dziecka samodzielnie wykonały pastę twarogową z rzodkiewką i ze szczypiorkiem. Degustując zdrowe przekąski od razu poczuły siłę i moc. Niektórzy zauważyli też, że po zjedzeniu zdrowego śniadania trochę urośli. Dzień Zdrowego Śniadania zorganizowany został w ramach edukacji promującej zdrowe odżywianie "Kubusiowi odkrywcy smaków" realizowanej przez Panią Dorotę Winiarczyk.(dw)

Galeria zdjęć
Pasowanie w grupie Biedronek
  "Pasowanie na przedszkolaka" to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od rodziców i zaproszonych gości gromkie brawa. Złożyły uroczystą przysięgę po czym Pani Dyrektor Danuta Kloc za pomocą "czarodziejskiego ołówka" dokonała uroczystego "Aktu pasowania". Nie zabrakło życzeń i słodkich upominków oraz dyplomów i prezentów dla każdego przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości był pyszny tort i słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycielek. Uroczystość przygotowały Panie Magda Lewandowska i Aleksandra Łobko we współpracy z rodzicami.(ał)

Galeria zdjęć
Dzień Pluszowego Misia
  "Miś jest mały i puchaty, miś jest fajny i kudłaty, miś jest gruby jak ta kula, misia zawsze się przytula." 25 listopada w naszym przedszkolu miało miejsce wielkie wydarzenie. Przedszkolaki w towarzystwie swoich puchatych ulubieńców świętowały Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci zostały zaproszone do misiowej krainy, w której nie zabrakło wspaniałej zabawy. Małe i duże misie radośnie bawiły się ze swoimi pluszakami. Przedszkolaki dzielnie rywalizowały też w misiowych konkurencjach, po których chętnie posiliły się misiowym przysmakiem. Na misiowych urodzinkach jubilatowi odśpiewano gromkie "sto lat" i przygotowano niespodziankę- własnoręcznie wykonane misiowe portrety . W podziękowaniu od pluszowego bohatera dzieci otrzymały pamiątkowe medale i słodkości. Nie lada atrakcją była misiowa fotobudka, w której każdy chętnie wykonał pamiątkowe zdjęcie. Już teraz dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne misiowe święto, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś". Obchody Dnia Pluszowego Misia zorganizowały Panie: Dorota Winiarczyk, Sylwia Szkotek Agnieszka Śpiewak, Marzena Sugier.(dw)

Galeria zdjęć
"Mały człowiek, duża sprawa, mały człowiek ma swe prawa"
  W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. W tym roku przypada 30 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada nasze przedszkole Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodziło wyjątkowo uroczyście. Dzieci poznały prawa, które chronią je przed różnymi niebezpieczeństwami. Swoją wiedzę w tym zakresie miały możliwość sprawdzić uczestnicząc w quizie. Dowiedziały się również, że rolą dorosłych jest dbanie o to, aby prawa dzieci były zawsze i wszędzie przestrzegane. Starszaki przygotowały niespodziankę i zaśpiewały piosenkę o prawach dzieci, a wszystkie przedszkolaki włączyły się w tworzenie książki na temat praw dziecka. W ten radosny dzień przedszkolaki wyruszyły też w Niebieskim Marszu ulicami miasta manifestując wszystkim Włodawianom swoje prawa. Z ważnym przesłaniem odwiedziły też burmistrza - Pana Wiesława Muszyńskiego apelując o to, aby jako włodarz miasta stał na straży praw dziecka. Wizyta w ratuszu, która była doskonałą okazją do zwiedzenia Urzędu Miasta, poznania pracy strażników miejskich i obejrzenia panoramy naszego miasta przyczyniła się również do wyrobienia u wychowanków postaw proobywatelskich. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka zorganizowały Pani Dorota Winiarczyk i Pani Sylwia Szkotek.(dw)

Galeria zdjęć
Loteria fantowa z okazji 10- lecia
  Z okazji 10-lecia naszego przedszkola zostaliśmy obdarowani przez gości licznymi zabawkami, grami oraz puzzlami. Podział otrzymanych prezentów odbył się poprzez udział w "loterii fantowej", podczas której dzieci mogły wylosować coś wyjątkowego dla swojej grupy. Nowe zabawki wywołały wiele emocji i sprawiły maluchom ogromną radość. Serdeczne podziękowania za upominki kierujemy do Starostwa, Dyrektorów placówek oraz Radnych Miejskich. (ss)

Galeria zdjęć
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w PM 2
  Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek przedszkolaki wzięły udział w bajkowym balu, podczas którego miały okazję przebrać się za swoje ulubione bajkowe postacie. Były zabawy wymagające wykazania się znajomością treści bajek: rozwiązywanie zagadek, rozpoznawanie bajek po rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu książki. Były muzyczne zgadywanki bajkowe, zabawy ruchowe oraz prezentacja dziecięcych bajkowych przebrań. Przedszkolaki świetnie radziły sobie z zadaniami. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych naszych wychowanków. Odpowiedzialne za przebieg imprezy były panie Katarzyna Kapitan i Marzena Sugier.(ms)

Galeria zdjęć
Przyjaciele z Bullerbyn"
  05 listopada wszystkie grupy z naszego przedszkola wybrały się na spektakl w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza pt.: "Przyjaciele z Bullerbyn". Aktorzy urzekli nas swoją energią i kreatywnością przy wprowadzaniu w magiczny świat niezapomnianych przygód. Pokazali, że warto cieszyć się własnym życiem i tym, co się ma. "Przyjaciele z Bullerbyn" to piękna, mądra i pełna wzruszeń sztuka, a książka Astrid Lindgren to jedna z najbardziej fascynujących opowieści z dzieciństwa wielu pokoleń.(aś)

Galeria zdjęć
Dziecięce świadectwo patriotyzmu
  Priorytetowym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości. Nasze przedszkole trud wykształcenia "młodego patrioty" podejmuje wychowując dzieci do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Wychowanie patriotyczne to nie tylko kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju, ale również rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych Polaka- patrioty. Najlepszym przykładem patriotycznego świadectwa przedszkolaków jest organizowany już po raz dziewiąty w PM2 Festiwal Pieśni Patriotycznych. 13 listopada 2019r. z wielką dumą i powagą przedszkolaki w barwach ojczystych i z pieśnią na ustach w obecności licznie zgromadzonych rodziców dały wyraz swojej dziecięcej, ale jakże dojrzałej patriotycznej osobowości. W dowód przywiązania i szacunku dla Ojczyzny delegacja czterolatków pod opieką Pani Doroty Winiarczyk i Pani Ireny Rusińskiej uczestniczyła też w obchodach Święta Niepodległości składając białe i czerwone róże pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.(dw)

Galeria zdjęć
Misie poznają zawód fizjoterapeuty
  4 listopada grupa Misie gościła mamę Jasia, Panią Justynę, która w ramach wizyty zawodoznawczej opowiedziała nam, czym zajmuje się fizjoterapeuta i gdzie możemy korzystać z jego usług. Dzieci miały okazję obserwować, jak wygląda profesjonalny masaż, a także wypróbować własnych sił w jego wykonywaniu. Wspólnie wykonaliśmy ćwiczenia, które są bardzo ważne, aby utrzymać w zdrowiu ciało, a zwłaszcza kręgosłup. Bardzo dziękujemy za ciekawą i przydatną wizytę oraz słodki upominek.(ss)

Galeria zdjęć
Wspomnień czar
  10 lat pracy przedszkola uwiecznione jest w pamiątkowych kronikach. Żabki miały okazję obejrzeć jak zmieniało się nasze przedszkole w ciągu tych lat. Najwięcej radości sprawiło im oglądanie swoich zdjęć:) Na zakończenie zajęć powstały piękne rysunki "Moje przedszkole, mój świat" pokazujące jak dzieci widzą swoją sale, przedszkole, wychowawców.(aś)

Galeria zdjęć
10 lecie Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie
  "W 2009 roku wszystko się zaczęło i we Włodawie przedszkole powstało. Wcześniej rodzice mieli problem taki: gdzie podziać swoje kochane dzieciaki?...". Tym wierszykiem wychowankowie przedszkola rozpoczęli w dniu 26 października 2019 uroczystą Galę Jubileuszową. Uroczystość ta była próbą weryfikacji dorobku minionych lat oraz okazją do zaprezentowania tego co było najlepsze. Konferansjerkę poprowadzili absolwenci naszego przedszkola: Julia, Mateusz, Michał. Swoją obecnością na Gali zaszczycili nas: Wiesław Muszyński-Burmistrz Włodawy, Wicestarosta Włodawski - Tomasz Korzeniewski, włodawscy radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, dyrektorzy jednostek kultury i sportu, byli pracownicy oraz absolwenci i rodziny naszych wychowanków. Dyrektor przedszkola Danuta Kloc w swoim przemówieniu podkreśliła, że choć 10 lat to krótki okres istnienia, to przedszkole chlubnie wpisało się w kulturę Włodawy i zyskało duże poważanie w kręgu działań społecznych i oświatowych. Serdeczne podziękowania skierowała do byłej dyrektor przedszkola pani Katarzyny Kościuk za trud i poświęcenie w tworzeniu przedszkola od podstaw oraz pani Agaty Zakrzewskiej, która była inicjatorką projektu powstania przedszkola. Następnie przed zgromadzoną publicznością w programie przygotowanym przez nauczycieli wystąpiły dzieci z poszczególnych grup i absolwenci przedszkola. Było uroczyście, pięknie, galowo. To był piękny Jubileusz dzięki Państwa licznej obecności oraz okazanej nam sympatii i życzliwości. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność pracownikom WDK za pomoc w organizacji imprezy oraz okazaną nam i naszym Gościom niezwykłą życzliwość i gościnność. Dziękujemy naszemu sponsorowi Bankowi BGŻ BNP PARIBAS. Wszystkim naszym Gościom małym i dużym dziękujemy za obecność z nami w tak ważnym dla nas dniu. To było wyjątkowe wydarzenie w historii naszego przedszkola, które na długo pozostanie w naszej pamięci.(bg)

Galeria zdjęć
Spooky party - poznajemy kulturę krajów anglosaskich
  Dnia 31 października w krajach anglojęzycznych obchodzony jest Dzień Halloween. W ramach poznawania kultury innych krajów dzieci z naszego przedszkola poznawały tradycje i słownictwo oraz świetnie bawiły się na Spooky Party. Naszymi specjalnymi gośćmi byli: Skeleton - Rob Lewis oraz Pumpkin - Aurelka Lewis (absolwentka naszego przedszkola). Przedszkolaki mogły w praktyce przećwiczyć znajomość języka angielskiego. Pan Rob i Aurelka byli pod wielkim wrażeniem wiedzy i umiejętności językowych naszych wychowanków.(il)

Galeria zdjęć
Warsztaty edukacyjne w Nadleśnictwie Włodawa
  17 października Żabki oraz Smerfy miały możliwość uczestniczyć w ciekawych warsztatach edukacyjnych w terenie, realizowanych w siedzibie Nadleśnictwa Włodawa. Dzieci zwiedziły salę edukacyjną w której znajdują się eksponaty zwierząt leśnych oraz zabytki związane z leśnictwem. Pani Iwona pokazała dzieciom jak grać w leśne memory oraz opowiedziała jaka jest rola lasu w naszym życiu. Organizatorem wyjścia była Agnieszka Śpiewak.(aś)

Galeria zdjęć
Zbiórka dla schroniska "Azyl" - podsumowanie akcji
  25.10.2019 zakończyliśmy w przedszkolu zbiórkę dla schroniska "Azyl" w Białej Podlaskiej. Wszystkie zebrane rzeczy zostały zawiezione dla potrzebujących czworonogów. Celem akcji była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszego przedszkola. Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim przedszkolakom i rodzicom, za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną. Dzielenie się tym co mamy - to dobry nawyk. Organizatorem i koordynatorem akcji była pani Agnieszka Śpiewak.(aś)

Galeria zdjęć
Code week
  Code Week to coroczna akcja organizowana na terenie całej Europy, dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Żabki dopiero zaczynają swoją przygodę z kodowaniem, po raz pierwszy wzięliśmy w Code Week realizując w dniach 5-20 października wiele ciekawych wyzwań. Były zabawy z kodowaniem z wykorzystaniem kolorowych kubków, zabawy na macie, kolorowanki które za pomocą aplikacji ożywały. Naukę programowania powinno się rozpocząć już od najmłodszych lat , kiedy to dziecko odznacza się największą ciekawością świata, jest spragnione odkrywania, zmieniania i budowania. Włączenie programowania do edukacji przedszkolnej pozwala na lepsze nabycie przez dzieci umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.(aś)

Galeria zdjęć
Pamiętamy
  Jednym z priorytetowych zadań przedszkola jest wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości. Poprzez różnego rodzaju działania dydaktyczno- wychowawcze nasza placówka kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej. Przedszkolaki z grupy "Misie" w ramach pamięci o żołnierzach walczących w obronie ojczyzny odwiedziły Cmentarz Wojenny. W tym szczególnym miejscu dzieci obejrzały pomniki, zapoznając się jednocześnie z ich symboliką a następnie w atmosferze powagi i skupienia zapaliły znicze na grobach żołnierzy, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. Nasi mali wolontariusze, ucząc się okazywania szacunku osobom które od nas odeszły, włączyły się również w porządkowanie grobów. Ta ważna lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego zorganizowana przez Panią Dorotę Winiarczyk na długo pozostanie w naszej pamięci. (dw)

Galeria zdjęć
Przedszkolaki uczą się ratować życie
  29 października w naszym przedszkolu gościliśmy ratowników medycznych. Tematem spotkania pt. "I ty możesz uratować komuś życie" było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych uczyły się jak postępować w przypadku, gdy w pobliżu ktoś nagle zostaje poszkodowany. Ratownicy przypomnieli przedszkolakom numery alarmowe i zapoznali z zasadami prawidłowego wzywania pomocy. Pod kierunkiem Pani Agnieszki Kuryluk i Pana Grzegorza Pamulskiego każdy mógł przećwiczyć na fantomie wykonanie czynności z zakresu resuscytacji. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu zabawy i fachowej wiedzy cenna lekcja ratowania życia na długo pozostanie w naszej pamięci. Spotkanie zorganizowały Panie Dorota Winiarczyk i Agnieszka Śpiewak. (dw,aś)

Galeria zdjęć
Idzie Pani Jesień
  Przełom września i października upłynął w grupie Misie pod hasłem "Idzie jesień". Razem z Panią Jesienią przedszkolaki "odwiedziły" ogród, sad, park i las. Kreatywne zabawy z jesiennymi owocami wzbogaciły dzieci o nowe smaki i mnóstwo witamin. Przedszkolaki zrobiły również zapasy na zimę zamykając "skarby jesieni" w słoikach. Razem z Panią Jesienią zajrzeliśmy również do zwierząt, które szykują się do zimy. My jeszcze zimy nie wyglądamy i cieszymy się piękną jesienną pogodą. Codziennie chodzimy na spacery podziwiając uroki polskiej złotej jesieni.(dw)

Galeria zdjęć
Kąciki językowe
  W zeszłym tygodniu nasze sale zostały wzbogacone o cudowne kąciki języka angielskiego. Kąciki przygotowała pani Izabela Lewis. W kącikach znalazły się książeczki w języku angielskim, gry i zagadki językowe, kolorowanki z symbolami krajów anglojęzycznych oraz pocztówki z Londynu i Nowego Jorku. Dzieci ze wszystkich grup z ciekawością oglądały zawartość kącików i z chęcią korzystały z jego elementów. Serdecznie dziękujemy panu Robowi Lewis - dyrektorowi szkoły językowej London Centre of English we Włodawie oraz jego mamie pani Susan Lewis za podarowanie naszemu przedszkolu wyposażenia kącików. / Last week wonderful English Corners appeared in our classrooms. Our corners are filled with English books for children, games and riddles, and colouring pages with symbols from English speaking countries as well as postcards from London and New York. Kids from all the groups were very curious and happily used all the corner's contents. We would like to say a massive thank you to Mr Rob Lewis - the director of the language school London Centre of English in Włodawa and his Mother Mrs Susan Lewis for donating books and games for our English corners.(il)

Galeria zdjęć
Misie w poszukiwaniu jesieni
  Misie postanowiły wykorzystać piękną pogodę i wyruszyły do parku w poszukiwaniu jesiennych darów. Dzieci miały okazję zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie: mieniące się różnymi kolorami drzewa oraz spadające liści. Był także czas na zabawę w chowanego oraz berka.(dw)

Galeria zdjęć
Heca na cztery łapy!
  W naszym przedszkolu chcemy, aby dzieci uczyły się odpowiedzialności, staramy się uwrażliwiać podopiecznych nie tylko na potrzeby innych ludzi, ale również zwierząt. W tym celu zorganizowana została zbiórka dla zwierząt ze schroniska "Azyl" w Białej Podlaskiej - zachęcamy wszystkich chętnych do przyłączenia się! Wszyscy wiemy, że nie tylko ludzie mogą pomagać zwierzętom, ale również to zwierzaki nam pomagają. Właśnie takie pieski odwiedziły nasze przedszkole a był to Jukat z Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach, który poszukuje ludzi zaginionych oraz znany już przedszkolakom Riko - dogoterapeuta, który pracuje z dziećmi. Funkcjonariusze opowiedzieli nam jak należy zachować się w trakcie ataku psa a także jakie są "postawy bezpieczne" w przypadku ataku psa. Zaprezentowali nam także tresurę psa, pogoń za przestępcą oraz poszukiwania osoby zaginionej. Gościnnie pokaz obejrzeli z nami uczniowie ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie. Natomiast Pani Monika i Riko poprowadzili dla przedszkolaków zajęcia terapeutyczne a dzieci nauczyły się podchodzić do psa, głaskać oraz co oznacza postawa psa. Dzieci dowiedziały się, że psa należy pielęgnować, sprzątać po nim oraz karmić i dawać wodę. Uczmy się pomagać, czasem to naprawdę niewiele kosztuje! Za organizację spotkań ze zwierzakami odpowiadały panie Kasia Kapitan i Agnieszka Śpiewak.(kk,aś)

Galeria zdjęć
Razem weselej- Dzień Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu
  "Nauczyciel. to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się". Biorąc sobie do serca mądrości wypływające z sentencji, nauczyciele i pracownicy naszego przedszkola Dzień Edukacji Narodowej świętowali razem ze swoimi wychowankami. W tym uroczystym dniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Przedszkole moich marzeń", w którym mali artyści wykazali się niezwykłą pomysłowością przedstawiając wymarzone przedszkole, do którego chciałyby uczęszczać. Nie zabrakło też serdecznych życzeń dla wszystkich nauczycieli i wesołej zabawy integrującej całą przedszkolną społeczność. Nie lada atrakcją było samodzielne pieczenie kiełbasek przy ognisku. W tym dniu dopisała nam nie tylko pogoda, ale również dobre humory wszystkich przedszkolaków. Bo razem weselej. (dw)

Galeria zdjęć
Piękna Nasza Polska Cała- zwiedzamy Włodawę
  Grupa Żabki uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". Cele projektu to m.in.: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży; poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych; uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski. Straszaki w ramach realizacji jednego z zadań wybrały się na wycieczkę po Włodawie. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, zapraszamy do galerii.(aś)

Galeria zdjęć
Kulinarne podróże Żabek
  W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy Żabki biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Kulinarne podróże Przedszkolaków". Celem projektu jest nawiązanie współpracy między przedszkolami w całej Polsce; rozwijanie samodzielności dzieci; poszerzanie zainteresowań regionalną kulturą; preorientacja zawodowa - poznanie zawodu kucharza, cukiernika. Nasze przedszkolaki wykonały "Kruche ciasteczka" które pojawiają się podczas wielu przedszkolnych uroczystości. Koordynatorem projektu jest Agnieszka Śpiewak.(aś)

Galeria zdjęć
SAŁATKA WARZYWNA
  W grupie Żabki dzieci przygotowały smaczną i zdrową sałatkę warzywną. Przedszkolaki wiedzą, że należy zrobić to ostrożnie i starannie a także, że należy wcześniej bardzo dokładnie umyć ręce . Zapraszamy do witaminowej galerii! (kk)

Galeria zdjęć
Akcja "Jestem ślimaczkiem" w grupie Żabki
  Dzieci z grupy Żabki wzięły udział w ogólnopolskiej akcji "Jestem ślimaczkiem" mającej na celu poznanie przez dzieci funkcjonowania i znaczenia zmysłu słuchu, uwrażliwienie na potrzeby dzieci z wadą słuchu oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem aparatu i implantu ślimakowego. Na zakończenie zajęć każde dziecko zaprojektowało aparat słuchowy lub procesor dźwięku.(aś)

Galeria zdjęć
Dokarmianie zwierząt leśnych
  W naszym przedszkolu podsumowano zbiórkę zorganizowaną we współpracy z Kołem Łowieckim nr 48 "Ponowa" we Włodawie. Akcja polegała na zbiórce kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych jako pokarm na zimę. Jej głównym celem było uwrażliwienie dzieci na los zwierząt leśnych w okresie zimy, a także uczenie oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody. Przedszkolaki wspólnie z rodzicami z wielkim zaangażowaniem zbierały i przynosiły dary jesieni do placówki. 10.10.2019 r. obchodziliśmy również Światowy Dzień Drzewa. W ogrodzie przedszkolnym posadziliśmy nowe iglaki. Serdecznie dziękujemy Kołu Łowieckiemu "Ponowa" za współpracę, a Pani Ani Jańczak i młodzieży z II LO i ZSZ we Włodawie za spotkanie oraz lekcję na temat zwierząt leśnych. Koordynatorem akcji była Agnieszka Śpiewak we współpracy z Aleksandrą Łobko i Katarzyną Kapitan.(aś)

Galeria zdjęć
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W GRUPIE ŻABKI
  Obchodząc ten wyjątkowy dzień przedszkolaki z grupy Żabki odwiedziły Panie z "Nadbużańskiej Frazy" działającej przy Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie. Panie Czesława Demczuk i Barbara Górna opowiedziały o swojej pasji oraz zaprezentowały swoje wiersze. Dzieci miały także możliwość wspólnego ułożenia wierszyka. Bardzo dziękujemy za miłe odwiedziny i zapraszamy ponownie.(kk)

Galeria zdjęć
Żabki na Festiwalu Trzech Kultur
  Na Festiwalu Trzech Kultur nie mogło zabraknąć Żabek, odwiedziliśmy to wspaniałe wydarzenie już po raz czwarty. Spacerując deptakiem Żabki podziwiały wszystkie atrakcje. Wybraliśmy się do kina na teatrzyk "Magiczny Medalion" w wykonaniu Grupy Zaplecze. Wspaniała opowieść o wzajemnym przenikaniu się dobra i zła zaczarowała nasze starszaki.(aś)

Galeria zdjęć
Nauka przez zabawę, czyli FunFloor
  30 września nasze przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w zajęciach podnoszących poziom kompetencji cyfrowych. Nauka przez zabawę jest najlepszą metodą stymulacji rozwoju dziecka, dlatego też zajęcia z interaktywną podłogą FunFloor były nie tylko niezwykle atrakcyjne, ale miały także wiele walorów edukacyjnych. Dzieci wykonując poszczególne zadania ćwiczyły spostrzegawczość wzrokową, szybkość reakcji, orientację w przestrzeni oraz motorykę. Zajęcia były niezwykle ciekawe, przyniosły wiele radości i śmiechu.(ss)

Galeria zdjęć
Dzień Chłopaka
  Jak co roku w grupie Żabki w ostatni dzień września dzieci obchodziły Dzień Chłopaka. Prezenty wręczane przez koleżanki oraz głośne sto lat sprawiło małym solenizantom dużo radości. Prezenty przygotowane przez Trójkę Grupową jak zwykle bardzo się podobały a słodkie smakołyki przygotowane przez Filipa i jego Mamę jeszcze bardziej umiliły dzieciom ten dzień. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!(kk)

Galeria zdjęć
Dzień Chłopaka w Biedroneczkach
  Dzięki inicjatywie i pomocy Pani Kamili oraz Pani Pauliny został zorganizowany dzieciom w grupie Dzień Chłopaka. Były piękne upominki, cudowne balony nadmuchane helem, które zrobiły furorę wśród dzieci oraz poczęstunek w formie pizzy. Na zakończenie była świetna zabawa i tance. Dziękujemy mamusiom Martynki oraz Poli za okazana pomoc.(ał)

Galeria zdjęć
Dzień Chłopaka w grupie Misie
  W grupie czterolatków obchodziliśmy bardzo wyczekiwane święto, mianowicie Dzień Chłopaka. Dziewczynki odśpiewały chłopcom sto lat oraz serdecznie ich wyściskały. Dzieci otrzymały słodkie upominki przygotowane przez rodziców, a mali dżentelmeni otrzymali medal dla "Super Chłopaka". Ten dzień można z pewnością uznać za udany.(ss)

Galeria zdjęć
FESTYN RODZINNY
  27 września społeczność naszego przedszkola miała okazję świętować swoje 10 urodziny. Uroczystego otwarcia festynu dokonał Burmistrz Włodawy Pan Wiesław Muszyński z Dyrektor Danutą Kloc. Przedszkolna impreza współfinansowana była przez Urząd Miejski z funduszy MKPiRPA. Pogoda dopisała, a wychowankowie wspólnie z rodzicami mogli pożytecznie i aktywnie spędzić czas. Przygotowano angielskie zabawy, akrobacje baniek mydlanych, dmuchany plac zabaw, pokazy służb mundurowych m. in. włodawskiej policji i straży pożarnej oraz pokaz tresury psa specjalnego służby więziennej. Podczas festynu można było również skorzystać z przejażdżki konnej w siodle. Impreza miała charakter rekreacyjno - profilaktyczny stąd stoisko SANEPID - u, gdzie można było zasięgnąć szczegółowych informacji na temat profitaktyki uzależnień, bezpiecznego korzystania z urządzeń bezprzewodowych oraz szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Na poczęstunek był stragan owocowo - warzywny, stoisko z goframi przygotowanymi przez Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce oraz podwieczorek z angielską herbatką i ciasteczkami. Festyn Rodzinny zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.(dk)

Galeria zdjęć
UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE ROZPOCZĘTE
  Mszą Świętą w intencji wychowanków, rodziców i pracowników przedszkola oraz ich rodzin rozpoczęły się obchody jubileuszu 10 - lecia Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie. Uroczystą mszę odprawił Dziekan Dekanatu Włodawskiego i Proboszcz Parafii p.w. NSJ we Włodawie Ks. Dariusz Parafiniuk. Podczas homilii podkreślił ogromną rolę przedszkola w sprawowaniu opieki oraz edukacji i wychowaniu najmłodszego pokolenia. Oprawę mszy przygotowali wychowankowie i pracownicy naszego przedszkola pod kierunkiem katechetki Jolanty Demianiuk - Jarząbek. Była to piękna uroczystość z indywidualnym błogosławieństwem dla dzieci. Punkt kulminacyjny uroczystości jubileuszowych zaplanowano na 26 października, gdzie w sali WDK dzieci, rodzice, pracownicy i zaproszeni goście podczas uroczystej gali będą mogli podsumować 10 lat działalności placówki.(dk)

Galeria zdjęć
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
  1 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, w nawiązaniu do zainaugurowanej przez Fundację ABCXXI kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej. W ramach tej akcji dzieci ze wszystkich grup wzięły udział w inscenizacji utworu Juliana Tuwima "Lokomotywa". Wspólne czytanie okazało się wspaniałą zabawą. Spotkanie to przyczyniło się do wzrostu świadomości na temat nieocenionego wpływu czytania na rozwój dziecka. Zgodnie z hasłem CPCD "Czytaj dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie" tej zasady się trzymamy i codziennie głośno czytamy. Organizatorkami Dnia Głośnego Czytania były Panie: Bogusława Górska i Dorota Winiarczyk.(dw)

Galeria zdjęć
Bezpieczni na drodze
  We wrześniu przedszkolaki z grupy Misie uczyły się zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Poznając znaki drogowe i oznaczenia sygnalizacji świetlnej dowiedziały się jak właściwie zachować się na ulicy czy ścieżce rowerowej. Po teorii przyszła pora na praktykę, gdzie przedszkolaki na miasteczku ruchu drogowego mogły utrwalić poznane zasady. Na dowód tego, że znają właściwe miejsce przechodzenia na drugą stronę ulicy dzieci samodzielnie wykonały pracę plastyczną- przejście dla pieszych. Projektując "drogową zebrę" ćwiczyły umiejętności manualne, samodzielnie wycinając papierowe paski.(dw)

Galeria zdjęć
Przedszkolaki na Festiwalu Trzech Kultur
  Jak co roku, przedszkolaki uczestniczyły w Festiwalu Trzech Kultur. Spacerując po włodawskim deptaku dzieci wzięły udział w prawdziwej lekcji etnografii poznając dawne, ginące zawody. W ramach spotkania z kulturą obejrzały też spektakl teatralny pt. "Magiczny medalion". Dzięki utalentowanym młodym artystom z grupy "Zaplecze" dzieci dowiedziały się o wielokulturowości otaczającego świata. 20 edycja festiwalu to dowód na to, że jest to ciekawe, kulturalne wydarzenie zarówno dla dużych, jak i małych.(dw)

Galeria zdjęć
Spacer Biedroneczek
  Biedroneczki na pierwszej wycieczce do parku w celu poszukiwań oznak Jesieni i jej darów.(ał)

Galeria zdjęć
Pierwsze zajęcia języka angielskiego Biedroneczek
  Wiele radości i uśmiechów na twarzach dzieci sprawiły pierwsze zajęcia języka angielskiego w grupie maluszków. Nie możemy sie doczekać kolejnych.(ał)

Galeria zdjęć
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
tel. +48 515 286 538, E-mail:pm2wlodawa@gmail.com