AKTUALNIE STRONA INTERNETOWA PRZEDSZKOLA JEST W PRZEBUDOWIE.

NOWA ODSŁONA WITRYNY ZOSTANIE URUCHOMIONA WKRÓTCE.

 
 
     

Przedszkole Miejskie nr 2 powstało 1 września 2009 roku w ramach projektu "Pora do Przedszkola" sfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mieści się we Włodawie na ulicy Zbigniewa Sierpińskiego 4 przy Szkole Podstawowej nr 3 (wejście od ulicy Lubelskiej).Przedszkole dysponuje czterema pięknymi i kolorowymi salami, które mogą pomieścić setkę przedszkolaków. Nasze Przedszkole stwarza dzieciom bardzo dobre warunki rozwoju. Przyjazna atmosfera budowana przez zespół wykwalifikowanej kadry pedagogicznej umożliwia im zdobywanie nowych umiejętności, a zwłaszcza zasad współpracy i zachowania się w grupie.


Zaproponowane formy pracy dydaktycznej z dziećmi takie jak zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczno-rytmiczne, odkrywają ukryte talenty i przynoszą wymierne efekty w postaci prac plastycznych oraz znajomości piosenek i wierszyków. Dzieci chętnie biorą udział w aktywnych zajęciach organizowanych na placu zabaw oraz wycieczkach plenerowych. Przedszkole jest barwne i wesołe dzięki spontaniczności i otwartości dzieci, rodziców i nauczycieli.

Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
tel. +48 515 286 538, E-mail:pm2wlodawa@gmail.com