AKTUALNIE STRONA INTERNETOWA PRZEDSZKOLA JEST W PRZEBUDOWIE.

NOWA ODSŁONA WITRYNY ZOSTANIE URUCHOMIONA WKRÓTCE.

 
 
Zajęcia dodatkowe
  Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć języka angielskiego, religii, zajęć interaktywnych oraz zajęć sportowych.

zajęcia
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
  Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu i szkole. Terapeuta pracuje z dziećmi nad usprawnianiem umiejętności, które odpowiadają za pojawiające się trudności oraz nad wzmacnianiem i doskonaleniem mocnych stron dziecka. W zajęciach wykorzystywane są elementy różnych metod terapeutycznych - Terapii Ręki, Integracji Sensorycznej, Metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne, integracji odruchów pierwotnych INPP i inne.(bg)

Galeria zdjęć
TERAPIA RĘKI
  Terapia ręki jest ważnym elementem terapii pedagogicznej w naszym przedszkolu. Są to zajęcia mające na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczanie wrażeń dotykowych, w tym wpływających na czucie głębokie. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz przygotowanie do nauki pisania. W terapii wykorzystuje się różnorodne zabawki sensoryczne i manipulacyjne, materiały plastyczne i przyrodnicze, masy plastyczne oraz sprzęt sportowy itp.(bg)

Galeria zdjęć
INTEGRACJA SENSORYCZNA
  Integracja sensoryczna jest elementarną częścią terapii pedagogicznej. Zajęcia sensoryczne to przede wszystkim edukacyjna zabawa, dostarczająca optymalną ilość kontrolowanych wrażeń dotykowych, przedsionkowych i propriocepcyjnych. Integracja sensoryczna zapewnia właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny, stymuluje percepcję wzrokową i słuchową, rozwija umiejętności motoryczne, wspomaga rozwój mowy, aktywizuje komunikację dziecka, a także rozwija zainteresowanie światem oraz kreatywność małego człowieka. Celem integracji sensorycznej nie jest nauka konkretnych czynności, ale przede wszystkim poprawa integracji pomiędzy poszczególnymi zmysłami.(bg)

Galeria zdjęć
LEPSZY START SZKOLNY - wyrabianie gotowości do nauki czytania i pisania.
  Okres przedszkolny jest czasem, w którym dziecko powinno uzyskać niezbędną pomoc w zakresie sfer zaburzonych, tak by mogło rozpocząć naukę w pierwszej klasie bez niepowodzeń i negatywnych doświadczeń. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne poprzez usprawnianie procesów poznawczych wspomagają rozwój wielu umiejętności niezbędnych w nauce szkolnej tj.: orientacji przestrzennej, w schemacie własnego ciała, umiejętności matematycznych, analizy i syntezy słuchowej, sprawności manualnej i grafomotoryki oraz wielu innych. Wczesne rozpoznanie zaburzeń i wcześnie rozpoczęta terapia może uchronić dziecko przed wystąpieniem i narastaniem tych trudności.(bg)

Galeria zdjęć
Terapia logopedyczna
  W przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia logopedyczne przez panie: mgr Agnieszkę Śpiewak i mgr Dorotę Winiarczyk. Celem terapii jest usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego. Terapia logopedyczna realizowana jest przy współpracy z nauczycielami i rodzicami, opiera się na zasadzie: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka.(aś)

Galeria zdjęć
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
tel. +48 515 286 538, E-mail:pm2wlodawa@gmail.com